Condicions de compra

CONDICIONS D’ENVIAMENT

Els productes oferts es distribueixen a usuaris de qualsevol país.

El lliurament de les nostres targetes regal en format digital es realitza mitjançant correu electrònic, en un termini de temps inferior a les 2 hores una vegada realitzada la compra per part del client.

El lliurament de la comanda es considera efectuada en el moment en què el client rep la targeta regal digital i Maria Boladeras SL queda eximit de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscapte a partir d’aquest moment.

DESPESES D’ENVIAMENT

Les nostres targetes regal tenen un format digital, això implica que la compra no està subjecta al pagament de despeses d’enviament.

POLÍTICA DE REEMBORSAMENT

En cas que s’hagi de fer un reemborsament Maria Boladeras SL gestionarà la devolució de l’import abonat mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel CLIENT en un termini no superior a 14 dies naturals des de la confirmació d’acceptació del mateix per part de Maria Boladeras SL.

En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta Web pot presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució de litigis de la Unió Europea. Maria Boladeras SL es reserva la potestat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

DRET DE DESISTIMENT

En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, Maria Boladeras SL els informa que el CLIENT compta amb la possibilitat de desistir de la compra sense necessitat de justificació en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la comanda.

El CLIENT podrà exercir el seu dret de desistiment enviant la confirmació de desistiment per escrit a reservas@lalbistrot.com indicant en l’assumpte el número de comanda en línia.

NO serà possible exercir el dret de desistiment sobre la base de l’excepció prevista en l’article 103.d) de la Llei 3/2014, Excepcions al dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

Per a exercir el dret de desistiment, el CLIENT comunicarà a Maria Boladeras SL la seva decisió de desistir del contracte, bé mitjançant qualsevol tipus de comunicació de tal decisió que permeti acreditar el contingut i recepció de la mateixa per part de Maria Boladeras SL.

PREUS

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.).
Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels quals Maria Boladeras SL ja hagi realitzat la confirmació d’enviament.

D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit per a les compres efectuades en territori espanyol peninsular.

CONDICIONS DE RESERVA I POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

Quan el client realitza una Reserva, el fa directament amb Maria Boladeras SL.

Maria Boladeras SL és el propietari i l’encarregat d’operar la Plataforma.

Per a procedir a la reserva, el client ha d’abonar un dipòsit per valor de 5 € per comensal, els quals seran descomptats del cost final.

Una vegada que el client hagi procedit al dipòsit de la seva Reserva, rebrà un mail amb totes les dades de la seva Reserva.

Si el client creu que no arribarà a temps a la Reserva, ha de posar-se en contacte amb Maria Boladeras SL, al telèfon +34 93 70 80 241 per a indicar quan podrà arribar, de manera que Maria Boladeras SL no cancel·li la Reserva.

No presentar-se a una Reserva sense notificació prèvia implica automàticament la pèrdua del dipòsit realitzat.

En el supòsit que el client per motius de força major no pugui assistir a la Reserva, ha de contactar amb Maria Boladeras SL, al telèfon +34 93 70 80 241 per a exposar les causes i poder establir la reserva en una altra data o bé sol·licitar per escrit la devolució del dipòsit a reservas@lalbistrot.com indicant en l’assumpte el número de reserva.